Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

 
فروش خاک و کود زراعی،سرندی،نباتی،باغچه،دامی،حیوانی،گاوی،پوسیده

ایجاد فضای سبز,طراحی فضای سبز باغچه,طراحی فضای سبز حیاط,طراحی فضای سبز ویلا,طراحی فضای سبز شهری,طراحی و اجرای فضای سبز

 

طراحی و اجرای فضای سبز،باغ و باغچه،باغ آرایی،پوشش گیاهی،گلخانه،حیاط و ... در فضای باز شرکت ها،سازمانها،پارک ها،ویلاها،مکان های توریستی در تهران،کرج،تبریز،مشهد و سراسر کشور،ایجاد فضای سبز در بالکن و آپارتمان،ایجاد فضای سبز در حیاط خانه،ایجاد فضای سبز شهری و شهرداری،ایجاد فضای سبز در کارخانه،ایجاد فضای سبز در مدارس،ایجاد فضای سبز در پارک

پروژه های ایجاد فضای سبز و محوطه سازی فضا بیرونی

هر طراحی کاشتی که برای ایجاد فضای سبز ارائه می شود باید دارای اهداف مشخصی باشد که عمده ترین نکات مورد نظر در امر فضای سبز عبارت است از:

1 –ایجاد هماهنگی و تعادل و توازن در محیط زیست برای حفظ روابط اکولوژیکی

2 – کاهش آلودگی در محیط زیست و حفظ محیط زیست

3 – افزایش جاذبه های زیبایی در محیط زندگی از دیدگاه منظر

4 – اولویت دادن به فضای سبز

5 – انتخاب مناسب ترین ، مفیدترین و در عین حال مقاوم ترین یا ماندگارترین گونه های گیاهی که علاوه بر زیبایی و سرسبزی مقاوم به آفات نباتی باشد